Ochrona prywatności

Klauzula informacyjna KLIENCI , KONTRAHENCI ,WSPÓŁPRACOWNICY

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.( „Rozporządzenie”) informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Produkcja Wyrobów Metalowych
Handel Usługi Różne Vogler Roman z siedzibą : Tymawa 39 c, 83-140 Gniew,
( „Administrator” ).

 

2. W celu wykonania swoich praw, proszę skierować żądanie pod adres e-mail :
pwmvogler@op.pl lub tel/fax 58-5353020 , tel : 606267987 , 606896436

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu :
a) wykonywania umowy
b) dokonania rozliczeń finansowych oraz
c) w celach marketingowych

 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych będzie odpowiednio:
a) niezbędność do wykonywania z panem/Panią umowy ,
b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze –
art.106 e ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług,
c) Pana/Pani zgoda – w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla
celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego miedzy Panem/Panią a
Administratorem.

 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego
pomiędzy Panem/ Panią a Administratorem, a po jego ustaniu przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do
niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane
pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora będą
przechowywane do czasu, aż zgłosi Pan/ pani sprzeciw względem ich przetwarzania w
tym celu lub cofnie Pan/Pani zgodę.

 

8. Ma Pan/ Pani prawo:
a) do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania , poprawiania swoich danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

9. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na
podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych osobowych,
gdy uzna Pan/pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia O ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku.

 

11. Pana/ Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również
w formie profilowania.

 

 

Produkcja Wyrobów metalowych
Handel Usługi Różne
Vogler Roman
Tymawa 39 C, 83-140 Gniew
fax +48 58 535 30 20
tel.606267987 , 606896436
NIP 5931687929
www.pwm-vogler.com.pl

 

Pobierz

Zgoda – marketing

Klauzula informacyjna